การฝากเครดิต

ขั้นตอนที่ 1

 เข้าสู่ระบบ กรอก USER และ รหัสผ่าน

ขั้นตอนที่ 2

เข้าเมนูฝากเครดิต เพื่อ เลือกธนาคาร

ขั้นตอนที่ 3

เลือกธนาคาร และ กรอกจำนวนเงินที่ต้องการฝาก

ขั้นตอนที่ 4

คัดลอกเลขบัญชี และ จำนวนเงินที่ระบบกำหนดให้

ขั้นตอนที่ 5

โอนยอดเงินตามที่ระบบกำหนด ไปยังธนาคารที่ระบบไว้ หรือ ธนาคารที่คัดลอกมา

ขั้นตอนที่ 6

เป็นอันเสร็จสิ้นการฝากเครดิต